lessons typology

lessons typology
pamokų tipologija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos teorija apie pamokų paskirtį, jų skirstymą ir struktūrą. Jau J. A. Komenskis XVII a. pastebėjo, kad esama skirtingų pamokų: naujos medžiagos perteikimo, kartojimo, pratybų. XIX a. J. F. Herbarto pasekėjai manė, kad mokymo procesas per visas pamokas turi vykti vienodai, nes mąstymo procesas yra vienas, susidedantis iš kelių pakopų („laipsnių“): aiškumo (vaizdumo), apercepcijos (ryšio su patirtimi), sistemos (apibendrinimo) ir metodo (praktinio pritaikymo). Vėliau didaktai kritikavo standartinę pamoką, nes mokytojo darbas – tai kūrybinis procesas, kuriam įgyvendinti reikia įvairių pamokų. Jie ėmė ieškoti loginio tokių pamokų skirstymo pagrindo. Pvz., kai kurie didaktai mano, jog tas pagrindas esąs mokymo turinys ir vyraujantis mokymo metodas, todėl skiriamos ekskursijų pamokos, savarankiško darbo, laboratorinių darbų pamokos ir t. t. Pamokų tipologijos pagrindu taip pat laikomas pagrindinis didaktinis tikslas. Jeigu tikslas – perteikti naują medžiagą, tai yra naujos medžiagos perteikimo pamoka; jei reikia kartoti išeitą dalyką, – kartojimo pamoka; jei būtina taisyti rašto darbų klaidas, – tai klaidų taisymo pamoka ir t. t. Skirstant pamokas pagal mokymo proceso sudedamąsias dalis, skiriami tokie pamokų tipai: įvadinės, pirminio susipažinimo su medžiaga, naujų žinių įsisavinimo, pritaikymo, įgūdžių formavimo, įtvirtinimo ir apibendrinimo, kontrolinės, mišrios. Yra ir kitokių pamokos tipologijų. atitikmenys: angl. lessons typology vok. Typologie der Unterrichtsstunden rus. типология уроков

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Typologie der Unterrichtsstunden — pamokų tipologija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos teorija apie pamokų paskirtį, jų skirstymą ir struktūrą. Jau J. A. Komenskis XVII a. pastebėjo, kad esama skirtingų pamokų: naujos medžiagos perteikimo, kartojimo, pratybų. XIX a …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pamokų tipologija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos teorija apie pamokų paskirtį, jų skirstymą ir struktūrą. Jau J. A. Komenskis XVII a. pastebėjo, kad esama skirtingų pamokų: naujos medžiagos perteikimo, kartojimo, pratybų. XIX a. J. F. Herbarto… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • типология уроков — pamokų tipologija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos teorija apie pamokų paskirtį, jų skirstymą ir struktūrą. Jau J. A. Komenskis XVII a. pastebėjo, kad esama skirtingų pamokų: naujos medžiagos perteikimo, kartojimo, pratybų. XIX a …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Computer-assisted language learning — (CALL) is succinctly defined in a seminal work by Levy (1997: p. 1) as the search for and study of applications of the computer in language teaching and learning .[1] CALL embraces a wide range of ICT applications and approaches to teaching… …   Wikipedia

  • biblical literature — Introduction       four bodies of written works: the Old Testament writings according to the Hebrew canon; intertestamental works, including the Old Testament Apocrypha; the New Testament writings; and the New Testament Apocrypha.       The Old… …   Universalium

  • Europe, history of — Introduction       history of European peoples and cultures from prehistoric times to the present. Europe is a more ambiguous term than most geographic expressions. Its etymology is doubtful, as is the physical extent of the area it designates.… …   Universalium

  • fable, parable, and allegory — Introduction       any form of imaginative literature (allegory) or spoken utterance constructed in such a way that readers or listeners are encouraged to look for meanings hidden beneath the literal surface of the fiction. A story (rhetoric) is… …   Universalium

  • political system — Introduction       the set of formal legal institutions that constitute a “government” or a “ state.” This is the definition adopted by many studies of the legal or constitutional arrangements of advanced political orders. More broadly defined,… …   Universalium

  • Evidentiality — Grammatical categories Animacy Aspect Case Clusivity Definiteness Degree of comparison Evidentiality …   Wikipedia

  • Domestic violence — Domestic disturbance redirects here. For the 2001 film, see Domestic Disturbance. Domestic violence Classification and external resources eMedicine article/805546 MeSH …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”